ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΌΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Αναλαμβάνεται ο έλεγχος νομιμότητας υφισταμένου κτιρίου ως προς την υπάρχουσα άδεια, επαλήθευση υφιστάμενων σχεδίων και σύνταξη τεχνικής έκθεσης. Επίσης αναλαμβάνεται  ο έλεγχος των όρων δόμησης οικοπέδων και αγροτεμαχίων και η δυνατότητα δόμησης τους.

Copyright Civilstructure.gr 2012 | powered by plusidealogo