ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Το γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας του ακινήτου σας, η οποία απαιτείται πλέον σε οποιαδήποτε μεταβίβαση ακινήτου. Αναλυτικά

Για την έκδοση της βεβαίωσης νομιμότητας θα πρέπει να έχετε:

  1. Οικοδομική άδεια
  2. Θεωρημένα σχέδια του ακινήτου σας (κάτοψη, τομή)
  3. Τίτλο ιδιοκτησίας

 

Copyright Civilstructure.gr 2012 | powered by plusidealogo