ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Παρέχεται η υπηρεσία της σύνταξης αναλυτικού προϋπολογισμού και προμέτρησης υλικών μιας κατασκευής όπως κατοικιών, βιομηχανικών κτιρίων, τεχνικών έργων κ.λ.π.


Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο αναλυτικός προϋπολογισμός του κόστους μιας κατασκευής είναι:

  • εκτίμηση του τελικού κόστους με σχετικά μεγάλη ακρίβεια
  • επιτήρηση των επί μέρους δαπανών και την οικονομική παρακολούθηση του έργου
  • δυνατότητα προσαρμογή της τελικής δαπάνης σε περίπτωση αλλαγών κατά την διάρκεια της κατασκευής (π.χ. επιλογή διαφορετικών υλικών)

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται τόσο σε κατασκευαστές όσο και σε ιδιώτες.

Copyright Civilstructure.gr 2012 | powered by plusidealogo