ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ

Διενεργούνται πραγματογνωμοσύνες για τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Οικονομικές εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπέδων, κτημάτων, ημιτελών κατασκευών.
  • Εκτίμηση ζημιών από πλημμύρες και πυρκαγιές.
  • Ποσοτικές εκτιμήσεις, εμβαδομετρήσεις, επιμετρήσεις.
  • Θέματα Γ.Ο.Κ., υπερβάσεις αδείας, εφαρμογή μελέτης, αυθαίρετες κατασκευές

Copyright Civilstructure.gr 2012 | powered by plusidealogo