ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Το γραφείο αναλαμβάνει την σύνταξη προϋπολογισμού για την χορήγηση δανείου ή επιδότησης. Επίσης αναλαμβάνεται η σύνταξη φακέλου για υποβολή πρότασης επιδότησης από το ΕΣΠΑ ή τον αναπτυξιακό νόμο.

Copyright Civilstructure.gr 2012 | powered by plusidealogo