ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αναλαμβάνεται η κατασκευή ιδιωτικών έργων και ειδικότερα:

  • Κατασκευή κτιρίων ή κατοικιών κατά παραγγελία ή συμφωνία
  • Αντιπαροχή
  • Ανακαινίσεις κατοικιών και καταστημάτων
  • Επισκευές και συντηρήσεις όψεων οικοδομών

 

Δείγματα από τις δουλειές μας:

Πέτρινες Κατασκευές στον Κεχρόκαμπο

Copyright Civilstructure.gr 2012 | powered by plusidealogo