Best Five Tips For Telepathy

Best Five Tips For Telepathy

ב קונטקסט היסטורי, את עיקרון של טלפתיה מופיע בסוף המאה ה -19 כאשר עשו מדעי טבע גדול מקדם קבלת הבקשה של דמיין נפשי תופעות לתאר או להבין פעילויות טבעיות מלבד התופעות הפיסיקליות כי להתקיים. היום, טלפתיה צורות כאחד העיקרית הענף parapsychological מחקר כי מתמקדים איך עובד אמן טלפתיה וחושים. על ידי משמעות, טלפתיה מצביע העברת מידע אחד רעיונות או רגשות שביניהם שני אנשים על ידי תוספת חושית התפיסה . מלבד חמש קלאסית החושים קוגניטיבי של מגע, טעם, ראייה, שמיעה ריח, טלפתיה מגיע כיום בשם החוש השישי . השפעה נפשית כוח טלפתי של אינטראקציה ו לגלות דברים מן האחרון או בעתיד, אפילו בלי המחייב בשירות בדיקת רקע עסקים ל- יודע מישהו הרשומות האחרונות s '. כוחה של הנפשי טלפתיה הוא די לשכנע ו מפתה כי בספרות, טלפתיה היא כרגיל מעצמה כי גיבור או מאוד נבל יש .

בדרך כלל , טלפתיה אם מוכח לעבוד יכול להיות בסופו של דבר נהדר אחד אולי יש אי פעם. לחלופין, אם מישהו אולי יש את זה אז היכולת ל- תהליך של שליחה ו מקבל רעיונות מ מישהו למשנו אולי רק להיות בסופו של דבר נורמלי אנחנו שימוש . עבור אלו עם תקליטים נקיים מעל שמם, אולי החלה עבור עבודה תהיה משב רוח כי אין ראיונות יהיה שנערך . מצד השני, זה לא להיות גדול תועלת למי יש בעצם רשומה מוכתם. ספק , הם יוכלו לצרוך הרבה עת להסביר ולהפוך עמדה. בכל אופן ב אמיתית חיים , יש למעשה יחיד הצהיר ל- יש סוג של כוח בהתחשב בעובדה טלפתיה הוא כן הקשורות החוש השישי ואת שנבואותיו כזה המפורסם אדם יש סוג הכוח הנפשי היה נוסטרדמוס ובנג'מין פרנקלין מדי .

העולם יהיה יותר מסודר אם אנחנו יודעים זה לזה פחות מאשר אם הייתי הבין אחד את השני טוב. אם טלפתיה מגיע כאחד טיפוסי החושים ואז לא תהיה שום היכרות חגיגות מתמיד לקרות . כאן עלי אדמות

Copyright Civilstructure.gr 2012 | powered by plusidealogo