ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ / ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ

 

Το γραφείο αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών όπως:

    Αναλαμβάνεται η έκδοση άδειας διαρρυθμίσεων που απαιτείται για την εκτέλεση αλλαγών της εσωτερικής διαρρύθμισης κατοικίας ή και τον διαχωρισμό της σε δύο διαμερίσματα. Επίσης διεκπεραιώνεται η έκδοση της άδειας αλλαγής χρήσης χώρου, όταν ο χώρος αυτός πρόκειται να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά από ότι ορίζει η οικοδομική άδεια.

     

Copyright Civilstructure.gr 2012 | powered by plusidealogo