ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση Άδειας Λειτουργίας:

  •  Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Βιοτεχνίες – εργαστήρια
  • Αποθήκες
  • Συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων

Copyright Civilstructure.gr 2012 | powered by plusidealogo