ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Το γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας για τις παρακάτω εργασίες:

  • Απλή περιτοίχιση ή περίφραξη
  • Επισκευές όψεων
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  • Επισκευή ή αντικατάσταση στέγης
  • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, ανακαινίσεις
  • Κατασκευή ξύλινης πέργκολας
  • Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους
  • Κατασκευές που απαιτούνται για μετακίνηση των Α.Μ.Ε.Α.

 

Copyright Civilstructure.gr 2012 | powered by plusidealogo