ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Αναλαμβάνεται η μελέτη και έκδοση οικοδομικών αδειών για:

  • Συγκροτήματα κατοικιών, μονοκατοικίες, οικοδομές
  • Βιομηχανικά και επαγγελματικά κτίρια
  • Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  • Κτίρια γραφείων
  • Εκπαιδευτικά κτίρια
  • Υπέργεια και υπόγεια γκαράζ
  • Αθλητικές εγκαταστάσεις

Copyright Civilstructure.gr 2012 | powered by plusidealogo