ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για έκδοση οικοδομικής άδειας, σύναψη συμβολαίου ή μεταβίβαση ακινήτου.
  • Αποτυπώσεις αγροτεμαχίων, οικοπέδων και κτιρίων-κτηματογραφήσεις.

 

Copyright Civilstructure.gr 2012 | powered by plusidealogo